Njerezit tane bejne diferencen

Sektori i pasurive te paluajtshme ka te beje i gjithi me njerezit. Ne besojme se celsi i suksesit tone kane qene marredheniet personale qe kemi ndertuar ne vite me klientet.

Per te arritur rezultatet me te mira ne kete sektor, keni nevoje per njerezit me te mire, dhe kjo eshte ajo qe Albania Property Group ka bere. Grupi yne i afte i agjenteve punojne me objektivin per te ruajtur nje nivel te larte sherbimi, te cilin Albania Property Group e ofron prej 10 vitesh.

Pse te zgjedhesh Albania Property Group per te dhene me qera dhe manaxhuar pronen tuaj

 1. Ekip i specializuar per Manaxhimin e Pronave
 • ekipi yne i dedikuar eshte 100% i fokusuar ne Manaxhimin e Pronave
 1. Maksimizimi i Kthimit nga Qeraja
 • nivelet e qerave jane te monitoruara ne menyre te vazhdueshme nga ekipi yne dhe kur eshte e nevojshme behen rishikime te cmimit qe prona juaj te marri kthimet maksimale
 1. Akses i drejtperdrejte tek Qiramarresit potenciale
 • konsulentet tane te qerase mund te aksesojne databazen tone te qeramarresve potenciale te kualifikuar, te cilet jane gati te marrin me qera prona menjehere
 • ka nje numer te madh qiramarresish te ardhshem te listuar ne kompanine tone, te cilet do te njoftohen menjehere pasi prona juaj te publikohet ne website-in tone
 • pronat gjithashtu reklamohen ne gazeta vendase
 1. Perzgjedhje rigoroze e Qiramarresve
 • procesi yne selekton aplikantet per te gjetur qiramarresin me te mire per ju
 • e kuptojme qe eshte shume me mire per te gjithe qe te mos nxitohet ne perzgjedhjen e qiramarresit pasi nje qiramarres i pershtatshem nuk do te kete vonesa ne pagesa dhe nuk do te demtoje pronen
 1. Tolerance Zero per Vonesat ne Pagesa
 • qiramarresit e perzgjedhur mire do t’i bejne pagesat ne kohe. Njerezit tane do te perfshihen per te ndihmuar pronarin nese do te shfaqet ndonje problem me pagesat.
 • 95% e qiramarresve tane e paguajne qirane ne kohe
 1. Inspektime te Detajuara te Prones
 • perpara se qiramarresi te zhvendoset ne pronen tuaj, Manaxheri i Prones regjistron cdo detaj te prones tuaj. Ne e fotografojme me kujdes per t’ju siguruar qe nuk do te mbeteni pergjegjes per demtimet qe mund te shkaktojne qiramarresit
 • kopje te raporteve te inspektimit i jepen si pronarit dhe qiramarresit
 1. Ekip profesional
 • i japim mbeshtetje njerezve tane per te perqafuar teknologjite e reja, e te ndjekin arsimin e metejshem per te siguruar zhvillimin e tyre te vazhdueshem profesional
 1. Pike e Vetme Kontakti
 • do t’ju caktohet nje Manaxher Prone personal qe do te jete pika juaj e kontaktit me ekipin tone
 • pika juaj e vetme e kontaktit lejon komunikim te drejtperdrejte dhe te shpejte me ne, dhe eshte menyra ideale per te ndertuar marredhenie afatgjata
 1. Sherbime te Reja Inovative
 • raportet rreth gjendjes se prones behen permes videove ose aplikacioneve ne ipad
 • listimi pasurohet me nje video nga prona juaj, e regjistruar per te maksimizuar vemendjen e qiramarresve potenciale dhe per t’u siguruar qe te krijojne idene e duhur rreth prones
 • ne i kushtojme vemendje maksimale website-it tone qe te terheqim sa me shume kerkesa nga qiramarresit potenciale
 • faqet tona te internetit jane te renditura shume mire ne google search. Ne kete menyre sigurojme ekspozimin me te mire te prones tuaj dhe rritim shanset qe te keni nje qiramarres pa vonesa

 Garancia jone per te gjithe Qiradhenesit

Ne jemi aq te sigurt ne sistemin dhe sherbimet tona sa qe jemi te pergatitur te mbeshtesim ekspertizen tone me KTHIM PARASH nese mbeteni te pakenaqur

Nese nuk jeni te kenaqur 100% me nivelin tone te sherbimit ne manaxhimin e prones ne tre muajt e pare te marreveshjes, ne do ta manaxhojme pronen tuaj per tre muajt e ardhshem FALAS

Standartet e Sherbimit te Manaxhimit te Prones per Qiradhenesit

Takimet

 • Do te jemi gjithmone korrekt ne orarin e takimeve
 • Per cdo vonese jashte kontrollit tone, do t’ju njoftojme me pare

Komunikimi

Zyra punon nga ora 8:00 ne oren 17:00 nga e Hena ne te Premte dhe 9.00 – 17:00 te Shtunen

Do t’i pergjigjemi:
•  mesazheve telefonike – brenda 4 oreve
• emaileve - brenda 4 oreve
• postes -  brenda 24 oreve.

 • Kur prona juaj te jete ne dispozicion per qira, do t’ju perditesojme me informacione te pakten nje here ne jave derisa prona te jepet me qira

Dokumentacioni

 • Do te bejme te mundur pergatitjen e cdo dokumenti ne Shqip dhe/ose ne Anglisht.
  • Do te sigurohemi qe dokumentacioni te jete i sakte dhe i plote.

Inspektime Periodike

 • Ne bejme inspektime periodike cdo tre muaj pasi qiramarresi ka hyre ne prone – duke ju siguruar nje raport te detajuar qe perfshin fotografi.

Informacionet Personale

 • Ne perputhje me Politikat tona te Dokumentuar te Privacise, cdo informacion personal do te mbahet ne konfidence te plote dhe nuk do t’i jepet asnje pale te trete pa autorizimin tuaj me shkrim.
  • Cdo perditesim apo korrigjim ne llogarine tuaj te Albania Property Group do te regjistrohet ne sistemin tone menjehere pasi te marrim lajmerimin me shkrim.

Marketingu i Pronave me Qira

 • Ne do te vendosim nje tabele “Per Qira” ne pronen tuaj sapo listimi te konfirmohet (pas marreveshjeve te nevojshme).
  • Do te shfaqim pronen tuaj ne website-in tone pas konfirmimit te listimit (subjekt i kerkesave per fotografi).

Standartet Profesionale

 • Standartet me te larta te ndershmerise, integritet dhe praktike profesionale do te kryhet ne perputhje me Kodin e Sjelljes se Albania Property Group, dhe sipas Manualit te Politikave dhe Procedurave te manaxhimit tone te pronave.

Parate e Qirase

 • Te gjitha parate e marra nga ne do te transferohen ne llogarine tuaj bankare brenda 1 dite pune pas plotesimit te muajit

Rregullimet dhe mirembajtja

 • Te gjitha rregullimet rutine do te kryhen brenda dy diteve pune
  • Te gjitha rregullimet urgjente do te kryhen brenda 4 oreve.
  • Do te ndermerren te gjitha hapat e arsyeshem per te vendosur çmimet me te mira per riparimet dhe mirëmbajtjen.

Perzgjedhja e Qiramarresit

Do te shfaqim te gjithe informacionin e siguruar nga qiramarresit potenciale.

Perpunimi i Aplikimeve per Qiramarrje

 • Aplikimet e qiramarresve do te kontrollohen me kujdes dhe rezultati do t’I behet i ditur si qiradhenesve ashtu dhe qiramarresve.

Largimet

Me marrjen e njofimit, ne do te:
• Ju keshillojme menjehere me telefon ose email.
• T’ju bejme te ditur njoftimin me shkrim si juve ashtu dhe qiramarresve
• Reklamojme menjehere ne faqen tone te internetit
• Organizojme vizita prone nga qiramarres potenciale.
• Do te bejme nje inspektim perpara largimit dhe do t’ju njoftojme per gjendjen

Llogarite dhe deklaratat

 • Te gjitha shpenzimet e autorizuara te prones do te paguhen ne emrin tuaj perpara dates se caktuar (subjekt i disponueshmerise se fondeve).